Home커뮤니티공지사항

  2020년 원장사전직무교육, 1급승급교육 이수 안내
  글쓴이 : 관리자     날짜 : 2020-10-27 22:33     조회 : 377    
   2020년 원장사전직무교육 이수 안내.pdf (35.4K), Down : 24, 2020-10-27 22:33:43
   2020년 1급승급교육 이수 안내.pdf (35.4K), Down : 22, 2020-10-27 22:33:43
2020년 보수교육 이수 안내

   

 
(38547) 경북 경산시 자인면 단북1길 65 대경대학교 보육교사교육원 / TEL:053-850-1295 / FAX : 053-850-1296

Copyright © 2007 DAEKYEUNG. All Rights reserved.